Webb

Är det dags för företaget att lansera sin första webbsida? Har ni redan en webbsida och funderar på att göra den bättre, mera kundanpassad eller snyggare? Svaret på frågorna finns i gyllene grundregel nummer ett som MT alltid mässar i kontakt med kunden:

Ska ni ha webbsida på Internet så får den inte vara sämre än verksamheten bakom

webb minsta lika bra som verksamheten

Om ett företag inte har en webbsida och de vill ta fram en så betyder grundregeln att webbsidan måste inge samma förtroende, kommunicera samma värderingar och vara lika bra som företaget – minst. Helst ska webbsidan vara bättre. Under inga omständigheter får webbsidan vara sämre än verksamheten bakom, för då kommer de eventuellt positiva effekter som sidan ger reduceras av de negativa – eller så blir den sammantagna effekten av webbsidan för företaget negativ. Det leder oss till den andra gyllene regeln:

I valet mellan en dålig webbsida och ingen webbsida alls är valet enkelt
Ingen webbsida är att föredra

Det finns gott om exempel där kvaliteten på företagets verksamhet och kvaliteten på webbsidan inte går hand i hand. Och det åt båda hållen.

Snygg webbsida – oseriöst företag

Skumrask med flotta hemsidor har vi nog alla träffat på och de går inte att genomskåda annat än om man inleder kontakt med företaget, kan ta del av andras erfarenheter av företaget eller är nära nog synsk.

Den typen av webbsidor lämnas nu därhän för den är oseriös och inget mer finns att säga.

Dålig webbsida – seriöst företag

Här finns en potential att göra något bättre, och jag skulle rekommendera en översikt över den befintliga webbsidan och hur den stödjer verksamheten och vilka positiva effekter och nytta som kan skapas genom att göra webbsidan av högre kvalitet. En bra webbsidan kan ge stora postitiva effekter för företaget och ge god avkastning på det kvalitetskapital som företaget verksamhet redan har.

Värt att notera är att ett företag som går så bra som de önskar och inte vill expandera ändå bör tänka över sin situation och vara proaktiva. När marknaden eller kundunderlaget viker är det i sämsta fall för sent att påbörja förändringsarbetet  – i bästa fall blir effekten sämre och det tar längre tid innan den slår igenom.

Ingen webbsida – seriöst företag

Vad vill företaget åstadkomma med sin satsning på Internet? Bara att synas kan generera affärer, men den största potentialen finns i att webbsidan ger mervärde till verksamheten, de anställda eller kunderna.

Nyckelord

Det finns några nyckelord för att göra en webbsida av hög kvalitet och hur man går tillväga:

Hög tillgänglighet, pålitlighet, prestanda, hög underhållbarhet, kod validerad enligt W3C normer i största möjliga utsträckning. MT utvecklar webbsidor i html 4 /xhtml 1 och stilmallar . Jag använder bra tekniska lösningar från OpenSource-rörelsen som MySQL, PHP och Drupal CMS-system (Content Management System) och WordPress.

Användningskvalitet

Utvecklad med användningen i fokus, interaktionen ska vara enkel, anpassad, inte irriterande och effektiv. MT har hög kompetens inom användbarhet, interaktionsdesign och människa-datorinteraktion.

God form

Visuellt tilltalande, personlig eller intressant. Anpassad till företagets grafiska profil. MT fotograferar och formger.

Bra språk

God svenska och eventuell viss anpassning till målgruppen.

Bra samarbete mellan utvecklare och beställare

MT har lång erfarenhet av att jobba i projekt, sammanställa och specificera krav från verksamhet och användare och kanalisera dem in i webbsidan.

Pris mellan 5000kr och 80 000kr.