Uppdaterad webbsida Uppsala Fastighetstjänst

Uppsala Fastighetstjänst växer hela tiden och utökar sina verksamheter. Hösten 2020 började de leverera måleritjänster samt mark & entreprenad. De började också erbjuda inspektioner av utegym. Webbsidan fick nya sidor för de nya tjänsteområdena och en uppdaterad förstasida. Webbsidan är byggd i WordPress och Elementor. Webbsida: www.uppsalafastighetstjanst.se