Om

Magnus Tamelander har drivit företaget i  18 år och utför fotografering och filmning samt byggandet av IT-tjänster, primärt webbplatser. IT-lösningar som webbsidor, portaler och olika administrativa verktyg är medel för att uppnå en positiv effekt och skapa nytta för en person eller verksamhet. För att en IT-lösning ska kunna bidra till förväntad nytta måste två parametrar samverka: IT-lösningens kvalitet och dess användningsgrad.